wales

wales

Côr y Wiber - Mistar Sandman

3w ago
SOURCE  

Tags

Description

Mae Côr y Wiber yn gôr merched ifanc a bywiog o Gastell Newydd Emlyn, Gorllewin Cymru. Dewiswyd yr enw oherwydd hanes Gwiber Emlyn, sef y ddraig/wiber a ymosododd ar Gastell Newydd Emlyn. Yn ôl yr hanes, cafodd y wiber ei saethu i farwolaeth a llifodd ei gwaed a’i gwenwyn i’r afon Teifi. Ers ei sefydlu yn 2010, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth. Enillodd y côr y categori Corau Merched yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2012, y category Côr hyd at 35 o leisiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013, ac hefyd Côr Cymru yn 2013. Côr y Wiber is a vibrant, young female choir from Newcastle Emlyn in West Wales. The choir takes its name from the myth of ‘Gwiber Emlyn’ – a dragon/serpent (‘gwiber’) that attacked the town of Newcastle Emlyn centuries ago. According to the tale, the ‘gwiber’ was killed and its blood and venom seeped into the river Teifi. Since its forming in 2010 it has achieved success, winning the Ladies Choir category in the National Eisteddfod of Wales in 2012, the Choir up to 35 in number at the Denbighshire & District National Eisteddfod 2013, and winning Côr Cymru (Choir of Wales) in 2013.