u s

u s

Vài ba hôm không thấy gã đến là nhớ. Không chỉ quán nhớ Khách cũng nhớ gã. Gã hứa,gần đây thôi,gã sẽ mang đàn kìm sang gảy vài điệu sông nước tặng Người Sài Gòn.Liệu có giọng ca nào đến góp cùng gã vài ba câu lý ngọt mùi điệu nhạc phương Nam không? Ngồi

6m ago
SOURCE  

Tags

Description

Vài ba hôm không thấy gã đến là nhớ. Không chỉ quán nhớ Khách cũng nhớ gã. Gã hứa,gần đây thôi,gã sẽ mang đàn kìm sang gảy vài điệu sông nước tặng Người Sài Gòn.Liệu có giọng ca nào đến góp cùng gã vài ba câu lý ngọt mùi điệu nhạc phương Nam không? Ngồi với nhau một đêm đặc sệt miền tây,đàn hát nhau nghe với...