the order

the order

Edhavadhu Seiyanum Sir - Tamil Short Film

1y ago
SOURCE  

Description

Cast (In the order of appearance) Sundar Narayanan Mohan Raj Suresh Ramya Mukundan Balaji Jayaraman Haresh Narayanan Shankar Vishwanathan Suresh Thangarajan Tripu Suresh Seeni Sahul Hameed Vignesh Vicky Haripriya Ranjendra Abhinav Kailasam Dubbing and Re-recording Jose Bhagwan Recording Studio, Chennai. Editing Vikram Vetrivel -- F2 Pictures Cinematography Sundar Narayanan Vikram Vetrivel Dialogues Balaji Jayaraman Story, Screenplay and Direction Sundar Narayanan Balaji Jayaraman Haresh Narayanan Thanks Chennai Metro Rail Limited. Station Master, Kasturi Bhai Station, Chennai. Mr. Vijay Singaram, Chennai. Mr. Suresh Thangarajan and Tripu Suresh, Bangalore. Mr. Vignesh and Family, Salem. Mr. Raja and Suganya Raja, Chennai. Mr. Varun and Family -- Sandwich Park, Salem. Mr. Ashok, Priya Ashok and Ashwath, Chennai. Mr. Kamesh and Family, Salem. Mr. Vikram Vetrivel and Family, Bangalore. Mr. Hari and Vidhya Hari, Bangalore. Mr. Dinesh Rajasekaran, Chennai. Special Thanks To our friends and family -- for not mocking us!!! ;)