television network

television network

NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH: Đau khổ khi bị gọi 'Lính Cải Tạo'

2h ago
SOURCE  

Description

Những những người lính VNCH năm xưa đã chịu khổ, chịu nhục hình và bị gọi là Lính Cải Tạo sau cái ngày định mệnh năm ấy. Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH trong tháng tư đen này vẫn được phát sóng, và nhất là sẽ gửi đến quý vị thật nhiều nữa những tâm tình, những kỷ niệm về những chiến công hào hùng của những người lính VNCH, và nhắc cho chúng ta luôn nhớ về những người lính VNCH đã nằm xuống cho tự do của chúng ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị. To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers. © Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net © Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial © Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial © Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843 Email: sbtn@sbtn.tv