tel aviv university

tel aviv university

לעשות בידינג בקלות

1w ago
SOURCE  

Description

היכרות קצרה עם שיטת הבידינג לקראת ההרשמה לקורסים בשנת הלימודים החדשה אוניברסיטת תל אביב. הסרטון הוא פרי יצירה משותפת של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת תל-אביב