tel aviv university

tel aviv university

המוסף עם אמיר איבגי - המאבק להעסקה ישירה של עובדי קבלן באוניברסיטת תל אביב

2w ago
SOURCE  

Description

8.5.16 מאבק הקואליציה להעסקה ישירה: באולפן עלי תולת, יו"ר ועד עובדי הנקָיון באונ' ת"א ויעל סיני רכזת מטה מרכז בארגון כח לעובדים