tel aviv university

tel aviv university

גל הירש בהרצאה לבוגרי הפקולטה למנהל עסקים - אוניברסיטת תל אביב, יוני 2014

1mo ago
SOURCE  

Description

תא"ל במיל' גל הירש - יו"ר חברת דיפנסיב שילד ויו"ר המכון למנהיגות, מרצה לבוגרי הפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, על 10 נקודות נבחרות שלמד במסע העסקי שלו.