southeast asia

southeast asia

อภิปรายสาธารณะ : สังคมไทย วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ : สุจิตต์ วงษ์เทศ

1w ago
SOURCE  

Description

ส่วนหนึ่งของวิชา มธ. 111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 202 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558