minas tirith

minas tirith

Weta Workshop's Minas Tirith Environment Review

1mo ago
SOURCE  

Description

A review of the fantastic Minas Tirith Environment by the artist at Weta Workshop