library of alexandria

library of alexandria

H νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας-The new Library - Alexandria-Egypt

1d ago
SOURCE  

Description

Στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, στην αρχαία Αλεξάνδρεια -- «πόλη-φάρος» της αρχαιότητας -- γεννήθηκε ένα μεγάλο σχέδιο: «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» η ίδρυση, δηλαδή, μιας μεγάλης Βιβλιοθήκης, συγκρίσιμης με εκείνη του Λυκείου του Αριστοτέλη, συμπληρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις προσδοκίες της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου στην αναζήτηση και κατάκτηση της παγκόσμιας γνώσης. Δυστυχώς, η Βιβλιοθήκη αυτή καταστράφηκε από την μεγάλη πυρκαγιά του λιμανιού πριν 2000 περίπου χρόνια. Με τον όρο Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ή bibliotheca alexandrina εννοείται η προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας Βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπό την αιγίδα της UNESCO και της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Από το 2002 που έγινε η έναρξή της η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας προμηθεύει την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία της με μοναδικές συλλογές γνώσης πάνω σε θέματα αρχαίων και μεσαιωνικών πολιτισμών, καθώς και σύγχρονων επιστημών και προσφέρει τα μέσα για κοινωνικές και οικονομικές μελέτες σε τοπικό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδος, εστιάζοντας στην παρουσία της Ελλάδος στη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου. Η ίδρυση και το έργο του σωματείου καταδεικνύει τον ισχυρό δεσμό μεταξύ δύο μεγάλων και φίλων χωρών, της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Μέσω της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας οι δύο χώρες συνδέουν παγκοσμίως τους λαούς με τις επιστήμες, τα γράμματα και τις Τέχνες. ------------------------------------------------------------------- Μουσική : Vangelis - Alpha - Albedo0.39/1976 -------------------------------------------------------------------