international security assistance force

international security assistance force

Wykonaliśmy zadanie

2w ago
SOURCE  

Description

W Afganistanie zakończyła służbę XV Zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, która jednocześnie zamknęła udział polskich żołnierzy w składzie międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie ISAF. W oficjalnej uroczystości wziął udział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki.