interdisciplinary center

interdisciplinary center

למה הבינתחומי? Why IDC

1d ago
SOURCE  

Description

בשבוע הראשון ללימודים, הסתובבנו ברחבי הקמפוס ושאלנו את הסטודנטים למה בחרו ללמוד במרכז הבינתחומי הרצליה? At the beginning of the academic year, we roamed around the campus askind students why they chose to study at the IDC Herzliya?