interdisciplinary center

interdisciplinary center

MBA & Global MBA, IDC Herzliya - תואר שני במנהל עסקים בבינתחומי הרצליה

2d ago
SOURCE  

Description

במסגרת התואר השני במנהל עסקים מוצעות ארבע תכניות: תכנית MBA בהתמחויות שיווק, מימון ואסטרטגיה ניהולית, תכנית Global MBA, הנלמדת בשפה האנגלית, במסלולים: ניהול עסקי גלובלי, יזמות וחדשנות ואסטרטגיה ניהולית, תכנית מחקרית וכן תכנית MA בהתנהגות ופיתוח ארגונים. הלימודים בתכניות ה-MBA מתקיימים במשך 18 חודשים רצופים, בעיקר בימי חמישי בשעות אחה"צ ובימי שישי בשעות הבוקר. תכנית הלימודים כוללת נסיעת לימודים לאחד מבתי הספר לניהול המובילים בארה"ב, ומפגש עם מנהלי חברות ותאגידים בינלאומיים. לסטודנטים בתכנית ה-Global MBA מוצעת נסיעת לימודים לסין, הכוללת סיורים בחברות בינלאומיות ומפגש עם מנהלים ואנשי עסקים. הסטודנטים נהנים מייעוץ תעסוקתי, איתור הזדמנויות עבודה וייעוץ אישי של המרכז להכוון תעסוקתי.