green beret

green beret

Korps Commandotroepen Ode to the Dutch Green Berets

3mo ago
SOURCE  

Description

Het KCT zit nagenoeg vol. Daarom is het voor burgers niet meer mogelijk deel te nemen aan de opleiding. Wel kun je bijvoorbeeld eerst bij luchtmobiel gaan en dan na je eerste functie een overstap maken naar het KCT. Vrouwen zijn niet uitgesloten van deelname aan gevechtsfuncties. Er is echter nog nooit een vrouwelijke commando geweest vanwege de zware KCT-eisen. Enkele voorbeelden ter illustratie van de zwaarte van de opleiding: bij de solliciterende militairen slaagt slechts 1/4 van de cursisten en bij de solliciterende burgers slaagt 1/12 van de cursisten. Organisatie: Het KCT bestaat uit een stafverzorgings-, een opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO) en de 103, 104, 105 en 108 Commandotroepen-compagnieën. Deze bestaan elk weer uit verschillende commandoploegen met een 'eigen' specialisatie. Een commandoploeg bestaat over het algemeen uit 8 man; van elke individuele specialisatie zijn in de groep twee experts aanwezig (2 medisch, 2 scherpschutters, 2 bomexperts en 2 communicatiespecialisten). Ploegspecialisaties:Iedere operator wordt opgeleid in Special Reconaisance en Direct Action. Dit zijn de basisvaardigheden. De net opgeleide operator komt vervolgens in een basisploeg SR/DA. Daarnaast zijn er ook nog een aantal specialisatieploegen. De onderkende ploegspecialisaties zijn: optreden waterrijk gebied (OWG) (verplaatsing in en onder water met boot, (vouw)kano etc.) optreden bergachtig terrein (OBT) (onder de bomengrens; slechts één ploeg per compagnie leert boven de bomengrens opdrachten uit te voeren) HALO - HAHO-inzet (parachutesprongen tot 32.000 voet, high altitude low opening - high altitude high opening)counter-terrorismploeg (inzet tegen terrorisme) De onderkende individuele specialisaties zijn:communicatiespecialist (COMSPEC); heeft een opleiding genoten op het gebied van de vele verbindingsmiddelen, maar ook foto- en videoapparatuur. Demolitiespecialist (DEMSPEC); is gespecialiseerd in het herkennen en maken van valstrikken, opblazen van doelen, etc. Gewondenverzorger (MEDIC); hoewel iedere commando de Medic Assistent opleiding doorloopt gaat de opleiding van de medic nog veel verder. Waarnemer-Schutter (SNIPER); is gespecialiseerd in het observeren van en het gericht uitschakelen van vooraf aangegeven doelen, en is tevens camouflagespecialist. Vooropleiding (VO) Na de kennismakingsdagen en keuringen volgt voor de militaire aspirant-commando de vooropleiding (VO). Mensen die vanuit de burgermaatschappij hebben gesolliciteerd doorlopen eerst de algemene militaire opleiding (AMO) in Oirschot en volgen daarna, samen met de militairen, de vooropleiding. In de AMO leren de cursisten de militaire basiskennis en -vaardigheden. Vanaf de eerste dag volgen burgerkandidaten en militairen die de commando-opleiding willen gaan volgen de vooropleiding gezamenlijk. De militairen kunnen zo weer aan de strakke discipline en het intensieve opleidingsritme wennen en hun militaire kennis wordt opgefrist. De nadruk tijdens de VO ligt op de militaire basisvaardigheden en op de samenwerking tussen alle kandidaten. Daarnaast worden de aspirant-commando's zowel fysiek als mentaal voorbereid op de elementaire commando-opleiding (ECO). Na de VO volgt de ECO van 8 weken. Behalve dat vast staat dat de ECO een van de zwaarste opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht vormt, is er relatief weinig over bekend. Wel zijn er talloze verhalen en geruchten. Het niet bekendmaken van het opleidingsprogramma is bedoeld om te voorkomen dat de 'cursisten' zich mentaal en lichamelijk op deze zware training voorbereiden. De fysieke en mentale trainingen in de ECO worden gevolgd vanuit het tentenkamp Bakhuis-Roozeboom in de bossen bij Rucphen bij Roosendaal. Onderdelen van de opleiding zijn onder meer tactische oefeningen, schieten, kaartlezen, navigeren, overleven, marsen en speedmarsen. De fysieke en mentale trainingen worden telkens onderbroken door theoretische lessen en sportlessen op de kazerne. Ook wordt er geoe...