google reader

google reader

آرش کمانگیر درباره‌ی «فیدلی» - جایگزین مناسبی برای گوگل‌ریدر - می‌گوید

4w ago
SOURCE  

Description

فیدلی یکی از جایگزین‌های خوب برای سرویس گوگل ریدر است. فیدلی تقریبا در تمام مرورگرها و همچنین روی تلفن‌های هوشمند قابل استفاده است. - https://tech.khodnevis.org