future proof

future proof

IJsselmeergebied Futureproof

17h ago
SOURCE  

Description

Rijkswaterstaat (RWS) vertrouwt het integraal onderhoud van bruggen, sluizen en bedieningsgebouwen van zeven complexen en één baggerspeciedepot in het IJsselmeergebied aan Croon en Arcadis toe. De combinatie zorgt ervoor dat de kunstwerken in elektrotechnisch, mechanisch en civieltechnisch opzicht blijven doen wat ze moeten doen