four stars

four stars

The Airborne Generals / Đại Tướng Cao Văn Viên - Trung Tướng Dư Quốc Đống

1mo ago
SOURCE  

Description

Four Stars General Cao Van Viên and Three Stars General Dư Quốc Đống Republic Of Vietnam Airborne