doris day

doris day

爆料快報 是日爆料!!!!『馬賽飛釘亂舞真人Show!』 唔通食咗淫賤不能移??爆仔覺得本身淫底就食唔食都.... 爆仔求原片不解釋!!!! 馬賽自從上年年底被爆撬富婆Laura牆腳,同TB汪喺上海公然攬錫,形象嚴重破產。近日更加流出一段疑似喺酒店私拍馬賽跳艷舞嘅短片。 喺約半分鐘嘅短片內,清楚見到素顏嘅馬賽喺疑似酒店房內,著住情趣內衣,喺鏡頭前面大展誘惑舞功。背景音樂係來自四、五十年代,當紅美國女歌手Doris Day作品Perhaps Perhaps Perhaps》。而佢身上嘅造型,就係

9h ago
SOURCE  

Tags

Description

爆料快報 是日爆料!!!!『馬賽飛釘亂舞真人Show!』 唔通食咗淫賤不能移??爆仔覺得本身淫底就食唔食都.... 爆仔求原片不解釋!!!! 馬賽自從上年年底被爆撬富婆Laura牆腳,同TB汪喺上海公然攬錫,形象嚴重破產。近日更加流出一段疑似喺酒店私拍馬賽跳艷舞嘅短片。 喺約半分鐘嘅短片內,清楚見到素顏嘅馬賽喺疑似酒店房內,著住情趣內衣,喺鏡頭前面大展誘惑舞功。背景音樂係來自四、五十年代,當紅美國女歌手Doris Day作品Perhaps Perhaps Perhaps》。而佢身上嘅造型,就係來自淘寶,特價人仔¥9.9嘅貨品。撥亂髮、扭蛇腰,再配合自摸動作,相當意淫。 上次馬賽爆出攣情,雖然形象破產,但兩個月後都有得喺無綫做返主持,今次,唔知佢點收科呢?