children in need

children in need

Bejaardes brei vir behoeftige kinders / Senior citizens knit for children in need

3d ago
SOURCE  

Description

Pretoria, 17 Junie 2016 - Bejaardes in Pretoria kom die afgelope maand byeen om serpe en komberse vir behoeftige kinders landwyd te brei. Die inisiatief is deel van die Winterhoop-projek. Pretoria, 17 June 2016 - Senior citizens have been gathering in Pretoria for the last month to knit scarves and blankets for children in need nationwide. The initiative is part of project Winter Hope.