camera operator

camera operator

[CHÀO K27] LA LA LA - PHẠM ANH DUY

2m ago
SOURCE  

Description

:: CA KHÚC: LA LA LA :: THỂ HIỆN: PHẠM ANH DUY CHƯƠNG TRÌNH "CHÀO TÂN SINH VIÊN K27" - 22/10/2014 CAMERA OPERATOR: PHUNG DUC DANG-DUONG DUNG-THANG LONG FILM CHANNEL MEMBERS EDITOR: NGUYEN TIEN THO POST-PRODUCTION BY THANG LONG FILM CHANNEL