btselem

btselem

מערכת אכיפת החוק כמנגנון טיוח: הריגתה של לובנה אל-חנש, 2016

1w ago
SOURCE  

Tags

Description

ב-23.1.13 ירה חייל למוות בלובנא אל-חנש, סטודנטית תושבת בית לחם, כשטיילה בגן הסמוך לכביש 60 עם קרובת משפחה, שנפצעה מהירי. תחקיר בצלם העלה שלא נשקפה מהן כל סכנה ולא הייתה הצדקה לירי בהן. החייל היורה לא נקט באמצעי זהירות מינימליים להבטיח כי לא יפגעו עוברי אורח. ב-10.6.14, כשנה וחצי לאחר הריגתה של לובנא אל-חנש החליטה הפרקליטות הצבאית לסגור את תיק החקירה מבלי להעמיד לדין את החייל היורה או את הקצין הבכיר שהיה מעורב באירוע. במקרה זה, כמו ברבים אחרים, פעלה מערכת אכיפת החוק הצבאית כמנגנון טיוח, כמתואר בדו"ח בצלם "עלה התאנה של הכיבוש". לדו"ח בצלם: " עלה התאנה של הכיבוש: מערכת אכיפת החוק הצבאית כמנגנון טיוח" http://www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf הריגתה של לובנא אל-חנש http://www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf_lubna_al_hanash