17th century

17th century

Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII wiek)

2w ago
SOURCE  

Description

Polska-Rosja: geopolityka i trudne sąsiedztwo: 1. 09.10.2012 - Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek) 2. 06.11.2012 - Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.) 3. 04.12.2012 - Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.) 4 . 29.01.2013 - Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w. 5. 12.02.2013 - Pod carskim zaborem (1795-1917) 6 . 12.03.2013. Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939 7. 16.04.2013 - Stalin zdobywa Polskę (1939-1945) 8. 7.05.2013 - Polska w "obozie" (czyli w sowieckim imperium): 1945-1989 9. 11.06.2013 - Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)