Message sent! Check your Phone

be careful

be careful

TUESDAY, April 30 sa "BE CAREFUL WITH MY HEART"

1y ago
SOURCE  

Tags

Description

Kailangan nang sabihin ng harapan ang nararamdaman! http://t.co/THQz9VaYfH