Message sent! Check your Phone

be careful

be careful

TUESDAY, April 30 sa "BE CAREFUL WITH MY HEART"

3y ago
SOURCE  

Description

Kailangan nang sabihin ng harapan ang nararamdaman! http://t.co/THQz9VaYfH