Message sent! Check your Phone

high speed

high speed

A Spider that turns into a wheel at high speed

1y ago
SOURCE  

Description

Puščavski pajki imajo ogromno zanimivih obrambnih gibanj in ena izmed teh je, da se pajek zakotali v obliki kroglice dol po hribu.