Message sent! Check your Phone

samurai shodown

samurai shodown

Iga Ninja's Voice

4y ago
SOURCE  

Description

Samurai Shodown Warriors Rage Voicemails: Iga Ninjas Voice Actor: Yoshiyuki Iwamoto