Message sent! Check your Phone

van straten

van straten

Europa stelt vragen bij bouwvergunning gevangenis Beveren

4y ago
SOURCE  

Description

stRaten-generaal stapte met een klacht naar de Europese Commissie, die hen nu gelijk gaf.De Commissie oordeelt dat er onterecht een bouwvergunning werd afgeleverd voor de gevangenis. Zo werd vooraf geen MER (milieueffectenrapportage) en geen screening voor de bouw van de gevangenis opgemaakt. 'Het bouwen van een gevangenis dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject. Dergelijk project valt volgens de Europese regelgeving onder de screeningsplicht op milieueffecten', zegt Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal. Het bouwen van een gevangenis dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject. In een volgende fase zal de Europese Commissie de Vlaamse regering om uitleg vragen waarom er geen MER of screening plaats vond. 'Als de Vlaamse regering daarop binnen de twee maanden geen afdoende antwoord kan geven, wordt de bouwvergunning door de Europese Commissie verbroken', legt Claeys uit. 'Vanaf dan moet de aanvraag voor een bouwvergunning van voor af aan worden hernomen, met de opmaak van een screening of MER waartegen stRaten-generaal wel bezwaar kan indienen. Indien de regering gewoon doorgaat met de bouw van de gevangenis - waarvan de eerste steen op 1 juni werd gelegd - kan de Europese Commissie België voor het Europese Hof van Justitie dagen.' ATV - 29/07/2012