Message sent! Check your Phone

the restoration

the restoration

Elbasan, degradon Muzeu Etnografik - Vizion Plus - News - Lajme

3y ago
SOURCE  

Description

800 objektet qindra-vjeçare te Muzeut Etnografik te Elbasanit rrezikojnë te shkatërrohen per shkak te amortizimit te godinës. Përveç mureve, eshte çare edhe çatia, çka ben qe shirat te depërtojnë deri tek punimet artistike te kësaj treve, shume prej te cilave jane dëmtuar gjerësisht. Ndërtesa dykatëshe, e shpallur monument kulture i kategorisë se pare dhe qe ndodhet ne qendër te Elbasanit, nuk eshte restauruar qe prej 27 vjetësh. Ne muze gjendet kuadri historik, zejtaria, me rreth 80 lloje zejesh, veshjet karakteristike dhe tipin e banesës qytetare. Drejtues te bashkise se Elbasanit qe menaxhojnë muzeun, thonë se kane hartuar nje projekt per restaurimin e godinës, te cilin ia kane përcjellë Institutit te Monumenteve. Muzeu Etnografik deri pak kohe me pare ishte edhe pa roje, duke u grabitur disa here. Rasti me i fundit ishte ne vitin 2011 kur persona te panjohur vodhën objekte me vlera te rralla kulturore dhe historike qe nga bizhute e argjendit qe i përkisnin shekullit të XIV, dy pistoleta, si dhe disa hajmali. 800 buildings hundreds of years old to Ethnographic Museum of Elbasan risk of destruction due to the depreciation of the building. Besides walls, the roof has broken, what makes the rain to penetrate to the artwork of this region, many of which were extensively damaged. Two-story building, declared a cultural monument of the first category and located in the center of Elbasan is not restored since 27 years. We found the historical museum, artisans, with about 80 types zejesh, wardrobe and characteristic type of dwelling citizens. Leading the Municipality of Elbasan to manage the museum, say they have developed a project for the restoration of the building, which he had followed the Institute of Monuments. Ethnographic Museum until some time ago was also without guard being robbed several times. The most recent case was in 2011 when unknown persons stole items valued cultural and historical rare since Bizhuta of silver that belonged to the fourteenth century, two pistols, and some charm.