Message sent! Check your Phone

food

food

วันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมพาเล่ ฮานเซ็น เค็มปินสกี เวียนนา (Palais Hansen Ke

2y ago
SOURCE  

Description

วันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมพาเล่ ฮานเซ็น เค็มปินสกี เวียนนา (Palais Hansen Kempinski Vienna) ที่ประทับ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล เวียนนา (Hotel Imperial Vienna) ในการประทานของที่ระลึกและประทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ตลอดจนผู้ถวายงาน ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ในการสาธิตการประกอบอาหารไทยเผยแพร่ออกอากาศในรายการค็อค มิท โอลิเวอร์ (Koch mit! Oliver) ทางสถานีโทรทัศน์พูลส์เฟียร์ (Puls 4) ตามคำกราบทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรีย ในโครงการครัวไทยออนแอร์ และทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยในงานสัปดาห์อาหารไทย (Thai Food Week) ณ เมืองปอร์โตโรซ (Portorož) สาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ทรงจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" ตามนโยบายของรัฐบาลไทย ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทย ผลไม้ และสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 22.00 น. ประทับรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับ เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา โดยมีผู้จัดการฝ่ายขายและคณะผู้บริหารโรงแรม, นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา เฝ้าส่งเสด็จ เมื่อเสด็จถึงยังห้องรับรองพิเศษ ได้เสด็จประทับเครื่องบินของสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ โอเอส 25 เสด็จกลับประเทศไทย โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ อัครราชทูต, นาวาเอก ประชาชาติ สิริสวัสดิ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เฝ้าส่งเสด็จ เครื่องบินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในเวลา 14.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ หลังจากมีพระปฏิสันถารด้วยผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ว ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับวังเทเวศร์ เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐสโลวีเนียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ที่สามารถเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมนูไข่ลูกเขย แกงเผ็ดเป็ดย่าง และต้มยำกุ้ง ที่ทรงเลือกไปสาธิตทั้ง 2 ประเทศ ขอบพระคุณวีดีโอจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7