Message sent! Check your Phone

Staff Picks

Staff Picks

เพลงตำรวจไทย ไตรภาคี (สันเพชร # 4)

4y ago
SOURCE  

Tags

Description

อัลบั้ม " ไตรภาคี " เกิดจากการรวมตัวของ 3 ภาคคือ - ภาคตำรวจนำโดย 1. ดาบตำรวจสุทธิศักดิ์ รอดเรือง ครูแดร์ สภ.เมืองตาก - ภาคนักศึกษา นางสาวสุณิษา ปัญเงิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก - ภาคประชาชนโดย นายสัยเพชร์ อรรถมี ศิลปินเมืองตากอดีตครูประถมแห่งอุ้มผาง (หรือที่ใครๆ เรียกว่า อาจารย์สันเพชร์ ศิษย์ครูซัน) ซึ่งมีผลงานอัลบั้มเพลงมาแล้วกว่า 3 อัลบั้ม ด้วยสำนึกแห่งความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทั้ง 3 ได้นั่งพูดคุยแรกเปลี่ยนทัศนะกันและกัน โดยมีจุดยืนตรงกันว่า "เราในฐานะคนไทยคนหนึ่ง สมควรที่จะแสดงออกซึ่งแง่คิดสิ่งดีๆ แก่สังคมโดยผ่านบทเพลงซึ่งเป็นศิลปะที่เรารักและมีความถนัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้เดกิดเป็นผลงานอัลบั้มชุด " ไตรภาคี " ขึ้นมา รวมทั้งหมด 13 เพลง โดยทั้งหมดนั้นทำจากเงินทุนส่วนตัวของพวกเราเองทั้งสิ้น รวมทั้งจากการหยิบยืมจากเพื่อน พี่ๆ น้องๆ ที่รักใคร่ชอบพอกันบ้างบางส่วน ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ดังนี้... 1. เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินและธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อต่อต้านและชี้ให้เห็นโทษภัยและผลกระทบจากยาเสพติด 3. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรา 4. เพื่อย้ำเตือนชาวพุทธให้ระลึกถึงคำสอนแห่งองค์พระสัมมานัมพุทธเจ้า 5. เพื่อความบันเทิงเริงรมณ์ของทุกท่าน..... เพลง " ตำรวจไทย " เป็นบทเพลงหนึ่งจากจำนวนเพลงในอัลบั้มนี้ทั้งสิ้น 13 เพลง จะทยอย upload มาให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันต่อไปนะครับ.... ท่านที่สนใจอยากอุดหนุนผลงาน VCD. ของพวกเราหรือต้องการติดต่องานแสดงก็ติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์นี้นะครับ.... อาจารย์ สันเพชร์ อรรถมี 080-5247194.....081-2785086 ดาบตำรวจสุทธิศักด์ รอดเรือง 088-1578774 เจ้าของลิขสิทธ์/ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง อาจารย์ สันเพชร์ อรรถมี ตาก กุมภาพันธ์ 2555