yang jun

yang jun

Wang Qing Yu - Traditional Yang Tai Chi Chuan

6d ago
SOURCE  

Description

Wang Qing Yu, a student of Fu Zhong Wen performs the 1st section of the Long Form from the traditional Yang style of Tai Chi Chuan