world peace

world peace

20140908 World of Peace

1w ago
SOURCE  

Description

ก็อกๆ อรุณสว่างพระรัตนตรัย.. เช้าวันที่ ๙ เรามาทบทวนบุญ..ทบทวนธรรม เนื่องในวาระครบ 97 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 เมื่อวานกันนะ 20140908 World of Peace http://youtu.be/djPjj51TyQY ให้ดูไปปลื้มไปเนอะ.. ยิ่งปลื้มดวงจิต