vogue

vogue

跟著Nike NTC專業教練做Plank 鍛練你的核心肌群

9m ago
SOURCE  

Tags

Description

Nike NTC簽約教練Jing教大家三種NTC的動作,主要強調全身性的訓練,特別是在核心這一塊的控制。核心肌群訓練不但能夠讓你的身體擁有明顯緊致的線條,除了能夠練出誘人的馬甲線與人魚線之外,還能減少肩頸酸痛、保護脊椎,讓你擁有美好的身體狀態! 欲看更多精彩內容,請上 VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan