trade organization

trade organization

สกู๊ปพิเศษจาก JETRO Japan (The Japan External Trade Organization) สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทศารายาไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เกี่ยวกับบริษัทจำหน่ายสินค้าสุขอนามัยสัญชาติญี่ปุ่นที่มาเปิดตลาดในประเทศไทย เมื่อขยายตลาดออกมาสู่ต่างประเทศแล้ว เส

1d ago
SOURCE  

Description

สกู๊ปพิเศษจาก JETRO Japan (The Japan External Trade Organization) สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทศารายาไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เกี่ยวกับบริษัทจำหน่ายสินค้าสุขอนามัยสัญชาติญี่ปุ่นที่มาเปิดตลาดในประเทศไทย เมื่อขยายตลาดออกมาสู่ต่างประเทศแล้ว เสียงตอบรับต่อสินค้าประเภทนี้ หรือความคุ้นชินเรื่องของสุขอนามัยแบบคนญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากอุปนิสัยของคนไทย จำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดหรือไม่อย่างไร กลุ่มลูกค้าของบริษัทศารายาในประเทศไทย มีอยู่หลากหลาย ทั้งกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มลูกค้าประชาชนทั่วไปผู้ซื้อสินค้าอุปโภคภายในครัวเรือน (อาทิ สบู่ซักผ้า โฟมล้างมือ แชมพู ทรีตเมนท์) หรือกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเพื่อสุขอนามัยเป็นหลัก เช่น โรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น เพราะความตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขอนามัยของคนไทยที่มีมากขึ้น ทำให้เปิดใจรับสินค้าเหล่านี้ ให้มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วย (ชมคลิปความยาว 3.13นาที)