the man with the iron fists

the man with the iron fists

Trích đoạn hình ảnh nam diễn viên Dustin Nguyen trong bộ phim hành động Mỹ The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion sẽ được chiếu vào cuối năm 2014. Sau đó, bộ phim hài Tết Trúng Số do anh đạo diễn sẽ được công chiếu vào ngày 13/2/2015.

1d ago
SOURCE  

Description

Trích đoạn hình ảnh nam diễn viên Dustin Nguyen trong bộ phim hành động Mỹ The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion sẽ được chiếu vào cuối năm 2014. Sau đó, bộ phim hài Tết Trúng Số do anh đạo diễn sẽ được công chiếu vào ngày 13/2/2015.