the law firm

the law firm

Մարդկային գործոն #243,Թեմա՝Զգուշացիր նախազգուշացումից

1d ago
SOURCE  

Description

ԶԳՈՒՇԱՑԻՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄԻՑ ՍԵԴՐԱԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակի գործընկեր, տնօրեն, փաստաբան ԱՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակի ավագ գործընկեր, փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ԳՈՀԱՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀՀ Արդարադատության նախ. «Իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի փորձագետ ՓԱՅԼԱԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» ՀԿ ղեկավար ԱՐՄԻՆԵ ՖԱՆՅԱՆ Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, փաստաբան ОСТЕРЕГАЙСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕДРАК АСАТРЯН партнёр юридической конторы «Концерн-Диалог», директор, адвокат АРАМ ОРБЕЛЯН старший партнёр юридической конторы «Концерн-Диалог», адвокат, кандидат юридических наук ГОАР СИМОНЯН эксперт ГНКО «Юридического института» при министерстве Юстиции РА ПАЙЛАК ТАДЕВОСЯН руководитель НПО «Защита налогоплательщиков» АРМИНЕ ФАНЯН преподавательница кафедры юриспруденции, адвокат BEWARE OF THE WARNING SEDRAK ASATRYAN partner of the law firm "Concern-Dialog", director, lawyer ARAM ORBELYAN senior partner of the law firm "Concern-Dialog", director, lawyer GOHAR SIMONYAN expert SNCO of Law Institute under RA Ministry of Justice PAYLAK TADEVOSYAN head of the NGO “Protection of the taxpayers” ARMINE FANYAN lecturer of the law department, lawyer