the clinic

the clinic

REGINA WITH FRIENDS Adopt Regina Female 3 Month Old ขอความอนุเคราะห์เพื่อรับเลี้ยง Updated about 2 weeks ago ขอความอนุเคราะห์เพื่อรับเลี้ยง เรจิน่า ลูกสุนัขเพศเมียวัย 3 เดือน Adoption form for Dogs & Cats แบบฟอร์มอุปการะสำหรับสุนัขและแมว http://goo.gl

3h ago
SOURCE  

Description

REGINA WITH FRIENDS Adopt Regina Female 3 Month Old ขอความอนุเคราะห์เพื่อรับเลี้ยง Updated about 2 weeks ago ขอความอนุเคราะห์เพื่อรับเลี้ยง เรจิน่า ลูกสุนัขเพศเมียวัย 3 เดือน Adoption form for Dogs & Cats แบบฟอร์มอุปการะสำหรับสุนัขและแมว http://goo.gl/0bLL7c พบกับเรจิน่า เธอเป็นลูกหมาน้อยไซส์ขนาดกลางที่อ่อนโยนและเป็นกันเองกับทุกคน สัตว์อื่นๆรวมถึงแมวเหมียวด้วย ชีวิตของเธอนั้นไม่ง่ายเลย เรจิน่าต้องทรมานเนื่องจากกระดูกเข้าไปติดในปากของเธอแล้วส่งผลให้เธอมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอลง เลยกลายเป็นวามเหตุให้สุนัขตัวอื่นรุมทำร้าย ณ ตอนนี้เธอได้เข้ารับการรักษาในคลินิกเป็นเวลากว่า 10 วันแล้ว โดยที่ PAC - Pattaya Animal Coalition เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิตย์ เราวางแผนที่จะนำเธอกลับไปที่ถนนอีกครั้ง แค่หวังว่าในครั้งนี้จะมีผู้ใจบุญ รับเธอกลับไปอุปการะ เพราะเราไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่เธอจะอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง อีกทางเลือกหนึ่งคือส่งเธอไปยังศูนย์พักพิงสัตว์โดยการที่เราสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวให้ https://www.facebook.com/PattayaAnimalCoalition ติดต่อ คุณฝนที่เบอร์โทรศัทพ์: 083 017 0632 เพื่อรับเลี้ยงหรือบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนเรจิน่า Meet Regina she is a very gentle dog middle size and nice to people and other animals including cats. Life has not been easy for her she got a bone stuck in her mouth and it made her weak and other dogs attacked her and now she is in the clinic for 10 days. PAC - Pattaya Animal Coalition is paying is for the bill. This week we are planning to get her back out on the street again but we hope someone will adopt her we do not know how long she will make it on her own. Alternative we can adopt her to another shelter if we support her. https://www.facebook.com/PattayaAnimalCoalition Contact Fone 083 017 0632 for adoption or donations. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612441532171308