thailand

thailand

Happy Tai New Year 2109- Bangkok, ThaiLand มีใครอยู่ในสองหมื่นคนนี้บ้าง..ที่นี้ประเทศไทย ที่นี้ปีใหม่ไต.. ပီမ္ꨮꨲတꨯးမူိင္းꨀြꨀ္ꨲ ꨇူိင္ꨳထꨯး 2109 ความยิ่งใหญ่ของปีใหม่ไตของเราไม่ได้มีแค่ในเมืองไตแค่นั้น แต่ประเทศที่เป็นผู้มีพระคุณอย่างประเทศไทย พอเราชาวไตขอ

35m ago
SOURCE  

Description

Happy Tai New Year 2109- Bangkok, ThaiLand มีใครอยู่ในสองหมื่นคนนี้บ้าง..ที่นี้ประเทศไทย ที่นี้ปีใหม่ไต.. ပီမ္ꨮꨲတꨯးမူိင္းꨀြꨀ္ꨲ ꨇူိင္ꨳထꨯး 2109 ความยิ่งใหญ่ของปีใหม่ไตของเราไม่ได้มีแค่ในเมืองไตแค่นั้น แต่ประเทศที่เป็นผู้มีพระคุณอย่างประเทศไทย พอเราชาวไตขอจัดงานปีใหม่ไต ทางประเทศผู้มีพระคุณของเรา ก็อำนวยความสดวกให้อย่างดี ขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวไตทุกคนมากๆครับ รักเธอประเทศไทย ..