steve jobs

steve jobs

Những lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford về THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP, TÌNH YÊU và SỰ MẤT MÁT của Steve Jobs trở thành một trong những bài diễn văn để đời và đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại. Hãy lắng nghe thật kĩ và trọn vẹn, bởi vì đó

4h ago
SOURCE  

Description

Những lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford về THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP, TÌNH YÊU và SỰ MẤT MÁT của Steve Jobs trở thành một trong những bài diễn văn để đời và đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại. Hãy lắng nghe thật kĩ và trọn vẹn, bởi vì đó là những lời khuyên ĐẮT GIÁ cho bất kì ai khao khát sống với ĐAM MÊ và TRƯỞNG THÀNH.