special operations

special operations

IAODG SLOVAKIA PRO DEFENCE SYSTEM

5h ago
SOURCE  

Description

IAODG Ltd.International Association Operational Defence Group Ltd. self defence seminar in Trnava, Slovakia 2013, lead by Stanislav Gazdik, former chief instructor for close combat in special operations unit GCP 2 REP of French Foreign Legion and founder of PRO DEFENCE system. Seminár systému PRO DEFENCE od firmy IAODG s.r.o. v Trnave, Slovensko v roku 2013, ktorý viedol Stanislav Gazdik, bývalý šéfinštruktor pre boj zblízka v elitnej zásahovej jednotke GCP 2 REP Francúzskej cudzineckej légie a zakladateľ systému PRO DEFENCE.