seattle supersonics

seattle supersonics

NBA-ГИЙН ЭКС SEATTLE SUPERSONICS MEMPHIS GRIZILLIES ТОГЛОГЧ, ҮНДЭСНИЙ СУПЕР ЛИГИЙН ШИНЭ ЛЕГИОНЕР ANDRE D'BROWN ТУН СОНИРХОЛТОЙ ЯРИА ӨГЛӨӨ. ӨНӨӨДӨР ЭХНИЙ ТОГЛОЛТОНДОО ОРОЛЦОНО.

4d ago
SOURCE  

Description

NBA-ГИЙН ЭКС SEATTLE SUPERSONICS MEMPHIS GRIZILLIES ТОГЛОГЧ, ҮНДЭСНИЙ СУПЕР ЛИГИЙН ШИНЭ ЛЕГИОНЕР ANDRE D'BROWN ТУН СОНИРХОЛТОЙ ЯРИА ӨГЛӨӨ. ӨНӨӨДӨР ЭХНИЙ ТОГЛОЛТОНДОО ОРОЛЦОНО.