road films

road films

SONNET | poetry by khavn

1w ago
SOURCE  

Description

KAMIAS ROAD Films | Music | Books From the film "Goodbye My Shooting Star" "Paalam Aking Bulalakaw" [Part 3 of 28] From the book "Shockbox" University of the Philippines Press To be released 2012 SONETO Saan ka nagtatago? Sa mga sanga ng palad, sa sahig ng talampakan, sa loob ng maitim na buhok ng gabi, sa apoy ng araw, kaninong puso? Kailan ka makikita, magpapakita, mahahawakan, yakap, halik? Tanong! Tanong! Mga tanong na ipinukol sa pader ng buwan at bumabalik lang durug-durog, palagi, walang sagot. Ayoko nang magtanong. Ayoko nang magsalita. Ngunit mapang-uyam sa pinakakaibuturan ko ang katahimikan mo. Ang nakatali mong labi, ang nakakandado mong mata, natatakpan man ng makapal na kumot, nadarama, binibingi ako, binibingi, wala nang marinig. Nasaan ka? Nasaan ka? SONNET Where do you hide? Among the branches of palms, floor beneath feet, inside the dark hair of night, fire of the sun, whose heart? When will you be seen, allow yourself to be seen, held, embrace, kiss? Questions! Questions! Questions that are flung at the moon's wall, that come back shattered, always, unanswered. I am tired of questioning. I am tired of speaking. But your silence mocks me to the core. Your bound lips, your eyes, even when shrouded by a thick blanket, I feel it, it deafens me, deafens, I can hear no more. Where are you? Where are you? Directed, Written, Produced, & Spoken by Khavn De La Cruz Music by Jonny Salvador Translated by Mikael de Lara Co Edited by Ralph Crisostomo Sound Engineering by Arvie Bartolome Starring Meryll Soriano www.khavn.com