religious life

religious life

Political Islam - 51% of the Islamic doctrine is devoted to non-Muslims

4d ago
SOURCE  

Description

EN: More than half of the doctrine of Islam is not concerned with how to lead a religious life, but instead deals with how to treat the Kafir, the non-believer. Activities like prayer or the pilgrimage to Mecca are religious, but terrorist attacks, enslavement of Kafirs or other atrocities, are political in nature. Religious Islam is not a universal concern, but Political Islam should be a concern to everyone. CZ: Více než polovina doktríny islámu se netýká toho, jak vést pobožný život, ale místo toho se zabývá tím, jak jednat s káfiry, nevěřícími. Činnosti typu modlitba či pouť do Mekky jsou náboženské, ale teroristické útoky, zotročování káfirů a další zvěrstva jsou ve své podstatě politické. Náboženský islám vás může a nemusí zajímat, ale politickému islámu by měli věnovat pozornost všichni.