paul casey

paul casey

Anginyamalalanga (I haven't Disappeared)

3mo ago
SOURCE  

Description

Paul Casey performs Anginyamalalanga - at the 17th Poetry Africa festival in Durban, 2013. Poem first published in THE SHOp (Ireland) and in New Contrast (South Africa), and later in 'home more or less' (Salmon Poetry, 2012). Filmed and Directed by Raven © 2013 http://ravenimage.weebly.com/ Anginyamalalanga by Paul Casey Hawu Afrika, uwafihlile kuphi amaphupho ami? Gogo, wamathemba ami Angilalanga nawe izolo Awuzange ubone imibuzo emehlweni ami? Ngiyamangala ngani ukhohliwe ngami Anginyamalalanga Hawu mfowethu, asibonanga ukukhanya kwenyanga okufanayo kanye? eZambia, nezindlovu ezincane Mfo, besingemuny'e Swaziland? Sibonga inkanyezi ekuqaleni kwakho Sisi, umqumbuthi wakho, utshwala benthando yakho Abuzange buqabule izinyawo zami echibini lenhlabathi phansi eMalawi? Baba, ndlela yami, asinukanga utshani bokufulela emuva kwemvula? Phansi eBotswana, kushisa shi? Anginyamalalanga Hawu Afrika, mhlawumbe, ukugug' akumemezi eLesotho, lapho iziNkulunkulu zezintaba ziqeda ukukhala Ukhulume ulimi lomlilo, elidala iBaobab Noma, eAzania, iphi leyondoda yomlungu, leyonhlanya-emhlophe ngeke ikubone Isacabanga ngekhanda layo Hawu iAfrika, uthando lwakho, lunyamalala njeng'amafu Anginyamalalanga Angisanyamalalanga --- --- I haven't disappeared (Anginyamalalanga) by Paul Casey Africa, where did you hide away my dreams? Grandmother of my hopes Why do you not greet me? Did you ever see the questions in these eyes? I wonder why you forgot me I haven't disappeared Brother, didn't we see the same moonlight once? In Zambia, with the small elephants Bro, weren't we together in Swaziland? Where we praised the star of your beginning Sister, your brew, the beer of your love Did it not kiss my feet with the sands of lake Malawi? Father, my path, did we not smell the thatch after the rain? Under the fresh heat of Botswana? I haven't disappeared Africa, maybe, old age doesn't announce itself In Lesotho, where the mountain Gods end their tears Where you spoke the old fire language of the Baobab Or, in Azania, where that white man, that lunatic who will not see you Still thinks with his head. Africa, your love disappears like the clouds I didn't disappear I still haven't disappeared