miku hatsune

miku hatsune

Ievan Polkka ダンスカバー [Miku Hatsune] (lyrics/testo)

8h ago
SOURCE  

Description

▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ TESTO/ LYRICS █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ arattsa ttsa yari bidabirin ra bari ddan rin ran ren ran doo wa ba ri kkattaa paripparii bari biri biribiri suten ren ran don ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba dubudubudubudubu dee iebuu wa didda rin ran ren ran doo daga takataka tuu tuu dee ya duu arattsa ttsa yari bidabirin ra bari ddan rin ran ren ran doo wa ba ri kkattaa paripparii bari biri biribiri suten ren ran don ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba dubudubudubudubu dee iebuu wa didda rin ran ren ran doo daga takataka tuu tuu dee ya duu YO!!!!!! arattsa ttsa yari bidabirin ra bari dda n rin ran ren ran doo wa ba ri kkattaa paripparii bari biri biribiri suten ren ran don ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba rin ran ten ran dee aroo wara ba rin ran ten ran rin ran ten ran rin ran rin ran rin rin ri ri ri arattsa ttsa yari bidabirin ra bari ddan rin ran ren ran doo wa ba ri kkattaa paripparii bari biri biribiri suten ren ran don ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba dubudubudubudubu dee iebuu wa didda rin ran ren ran doo daga takataka tuu tuu dee ya duu arattsa ttsa yari bidabirin ra bari ddan rin ran ren ran doo wa ba ri kkattaa paripparii bari biri biribiri suten ren ran don ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba dubudubudubudubu dee iebuu wa didda rin ran ren ran doo daga takataka tuu tuu dee ya duu