mike parker

mike parker

'Wales as the Eternal Picturesque' - Mike Parker

8h ago
SOURCE  

Description

Gan ddwyn ysbrydoliaeth o luniau’r arddangosfa Tirlun Cymru, bydd yr awdur a’r darlledwr Mike Parker yn ymchwilio i hen hanes Cymru fel lle sy’n ymgorffori’r ddelfryd esthetig Bictiwrésg, yn enwedig felly i ymwelwyr o Loegr. Wrth amlygu amrywiaeth o dirluniau a chardiau post, ogofdai a ffermydd gwynt, mae’n holi a yw statws Cymru fel trysorfa i’r ddelfryd Bictiwrésg yn fendith ynteu’n felltith? Taking a cue from pictures in the Welsh Landscape exhibition, writer and broadcaster Mike Parker examines Wales' longstanding place as an embodiment of the Picturesque ideal, particularly for English visitors. From landscapes to postcards, grottoes to wind farms, is its fulfilment as a repository of the Picturesque a blessing or a curse for Wales?