mahmoud ahmadinejad

mahmoud ahmadinejad

کنایه‌های غیر مستقیم احمدی‌نژاد به خامنه‌ای

1d ago
SOURCE  

Description

احمدی نژاد: من تنها کسی هستم که شما در مقابل او این طور می‌توانی حرف بزنی! من تنها کسی هستم که در این کشور پاسخگو است! من تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم که در دل مردم حاضر شوم و به خیابان بروم! احمدی نژاد: من احمدی نژاد گردنم از مو باریک تر است! من اهل نقدم! احمدی‌نژاد هیچ وقت دروغ نمی‌گوید! من مقابل دشمن و در کنار ملت قرار دارم. شما هم روشن کنید که در مقابل من هستید یا در مقابل دشمن.