magnetic flux

magnetic flux

(01/06) Đạo Tràng Bát Nhã Kỳ 7 - HT.Từ Thông - www.phatphapdaithua.com

1mo ago
SOURCE  

Description

Nghe đầy đủ buổi thuyết giảng, vùi long click vào: Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=vrRoyX_V1VE&list=PLrjq2gmnAMeRUjtbhw34Sd_0h3t24ytOH Hòa Thượng Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư www.phatphapdaithua.com -------------------------------------- Video & Photo by Photographer Nguyễn Tú www.aocuoicaocap.com