key lime

key lime

ขยายพันธุ์พืชโดยปักชำ(ควบแน่น)ในมะนาว

3d ago
SOURCE  

Description

ข้อดีของวิธีการขยายพันธุ์พืชมะนาวโดยวิธีนี้ 1.ขยายได้ทีละมากๆตามที่ต้องการ 2.เกิดน้ำท่วมกะทันหัน หรือ ลมพัดหักให้ใช้วิธีอนุรักษ์มะนาวได้ การขยายพันธุ์วิธีนี้เป็นแนวคิดของ อ.เฉลิม พีรี วิธีนี้ใช้ได้กับพืชผักและไม้ผล 30 กว่าตัวอย่าง เท่าที่ได้ศึกษามาขอให้ท่านผู้ดู หมั่นศึกษาและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านจะได้แบ่งปันองค์ความรู้เพื่อเป็นทานต่อไป ศูนย์เศรษกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ 75 หมู่ 3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ phattarapong.monsanto@gmail.com เวปไซด์ อื่นๆ http://bit.ly/ICOWo0