jesus christ

jesus christ

พระเยซูเป็นสายใย

14m ago
SOURCE  

Description

สายใย อยากบอกให้เธอได้เข้าใจ แม้เราจะดูต่างกัน อาจต่างกันเพียงแต่ร่างกาย หัวใจเราเป็นเหมือนกัน อยากให้รู้ว่าเราห่วงใย และหวังเพียงให้เธอ ให้เธอได้พบ กับสิ่งที่ดีเหมือนเรา พระเยซูเป็นที่พึ่งพา ให้เธอมีความสุขใจ ไม่มีอะไรที่สำคัญ พระองค์มองดูที่ใจ อยากให้รู้พระองค์ห่วงใย และเข้าใจทุกอย่าง ไม่อยู่ลำพัง พระองค์จะอยู่ข้างเธอ **พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามีความผูกพัน ให้รักและความเข้าใจกันและกัน พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามาเป็นพี่น้องกัน ทั้งเธอและฉันจะเป็นหนึ่งเดียว