james

james

สดๆ ครับ ไม่อยากจะจับผิดนะ แต่ติดที่มึงชอบจับกู " ข้อความ (ช่อ มะกอก')ตำรวจมันมีสิทธิ์ อะไรว่ะ อย่าอ้างเหตุจำป็นวิ่งในช่องทางด่วน บางปะอิน ขาเข้าบางนาช่วง เบียงเข้าสุวรรณภูมิ ไม่ได้จับผิดนะแต่คุณตำตวจทำไมถูก !! ที่มา : https://www.facebook.com/james.pa

1h ago
SOURCE  

Tags

Description

สดๆ ครับ ไม่อยากจะจับผิดนะ แต่ติดที่มึงชอบจับกู " ข้อความ (ช่อ มะกอก')ตำรวจมันมีสิทธิ์ อะไรว่ะ อย่าอ้างเหตุจำป็นวิ่งในช่องทางด่วน บางปะอิน ขาเข้าบางนาช่วง เบียงเข้าสุวรรณภูมิ ไม่ได้จับผิดนะแต่คุณตำตวจทำไมถูก !! ที่มา : https://www.facebook.com/james.pathumrangsit.54?fref=photo