in 3d

in 3d

▶MÁY IN 3D in đôi dày có thể mang được. Vật liệu in 3D siêu dẻo

1h ago
SOURCE  

Tags

Description

Đôi dày bạn đang xem được MÁY in 3d thực hiện với sợi nhựa in 1 75mm Filaflex bền và cực dẻo. sản phẩm in 3D này dùng được trong thực tế! Liên hệ mua máy in 3D: http://taomau3d.com