immune system

immune system

שפעות ומחלות חורף -כיצד מחסנים את מערכת החיסון - ד"ר שמי שגיב כירופרקט

13h ago
SOURCE  

Description

החורף כאן וגם השפעות – כיצד משמרים ומחזקים את מערכת החיסון עם בוא החורף, כמו טקס ידוע מראש, אנו נכנסים לכוננות ספיגה מפני השפעות ומחלות החורף. http://www.chiropract.co.il/ כיצד מערכת החיסון מתפקדת? מה ניתן לעשות כדי לחזק את מערכת החיסון? והאם העיסוק בספורט מחזק או מחליש את מערכת החיסון? ראשית הבה נביט במערכות ההגנה המובנות בגופנו מה הם מערכות ההגנה המובנות בגופנו? גופנו מצויד בשתי מערכות הגנה האחת היא מערכת הגנה מפני תוקפים חיצוניים והשנייה מפני תוקפים פנימיים מערכת הגנה מפני תוקפים חיצוניים נקראת FIGHT OR FLIGHT כשהאריה תקף ברחנו או נלחמנו. מתפקידה של מערכת זו היא להניע את הדם אל שרירי הרגליים ולהגביר באופן מידי את רמת האנרגיה בגוף - אדרנלין וקורטיזול שנועדו לעזור לנו להילחם או להימלט. מערכת ההגנה מפני תוקפים פנימיים נקראת מערכת החיסון – כשמיקרובים פלשו או התפתחו בגופנו, זו המערכת המשנעת תאים ייחודיים וייעודיים בגוף שנועדו לנטרל אותם. התאים הלבנים הזורמים במערכת הדם והלימפה מתפקדים כמעין משאיות אשפה שמתפקידם לסלק את המהזמהים והלכלוך ולדאוג לניקיון הדם והגוף למעשה מערכת החיסון היא מערכת של היגיינה אך יש להבין דבר חשוב בכול הקשור ליחסי הפעולה בין מערכות אלו והוא: כשהאחת פועלת השנייה מושבתת וההיפך. כשהאריה עומד מולנו, מה לדעתכם יהיו השיקולים ברמת המשאבים האנרגטיים של הגוף: להקצות את המשאבים למערכת החיסון כדי שתתמודד עם איזה מיקרוב, או להפנות, מידית, את כול המשאבים לשרירי הרגליים וללב כדי לברוח כול עוד נפשי בי? בוודאי שלאופציה השנייה! במצבים הרי גורל - סכנה, מתח, לחץ, מערכת החיסון מושבתת. תפקוד מערכת החיסון מתחדש רק כאשר תפישת המציאות שלנו מאפשרת לנו להפנים שהסכנה חלפה, ורק אז, מערכת החיסון מתחילה לתפקד.