i b

i b

Serdar Tuncer - Allah'ın Emri Güzel Kahrı

5m ago
SOURCE  

Tags

Description

Allah'ın emrine mutiim dersen Resûl'ün emrine itaat eyle Helâl haram demez bulduğun yersen Mü'minlik sözünden feragat eyle Zahm-ı aşka gelip merhem sarmağa Ferhâd olup bir gün bağrın yarmağa Kudretin yoğise Beyt'e varmağa Gönül Beytullah'tır ziyaret eyle Kulun rızkın verir hazret-i Bâri Açılan gülleri incitmez hârı Kötülük değildir er kişi kârı Kemlik edenlere inâyet eyle Kalbini geniş tut sıkma Seyranî Rıza-yi Bâri'den çıkma Seyranî Gönül beytullahtır yıkma Seyranî Elinden gelirse imâret eyle Seyrani Eski libas gibi aşıkın gönlü Söküldükten sonra dikilmez imiş Güzel sever isen gerdanı benli Her güzelin kahrı çekilmez imiş Bülbül daldan dala yapıyor sekiş O sebepten gülle ediyor çekiş Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş Kıyamete kadar sökülmez imiş Sevdiğim değildin böylece ezel Aşkının bağına düşürdün gazel İbrişimden nazik saydığım güzel Meğer pulat gibi bükülmez imiş Seyrani'nin gözü gamla yaş imiş Benim derdim her dertlere baş imiş Ben bağrımı toprak sandım taş imiş Meğer taşa tohum ekilmez imiş Seyrani